Funkcije ambalaže

Ambalaža omogućava međusobno razlikovanje proizvoda te pruža njegovu potpunu sliku. Njezine su funkcije višestruke.


Ambalaža je ponajprije namijenjena zaštiti robe ili proizvoda od vanjskih utjecaja (zaštitna funkcija), no ona omogućava i praktičnije rukovanje, privlači pozornost potencijalnih kupaca te postaje sredstvom promocije odnosno oglašavanja (tržišna funkcija). Prilikom transporta i carinjenja, roba mora biti pakirana po posebnim propisima (transportna funkcija), a kada dođe na skladište ili na police prodavaonice, praktična i unificirana ambalaža omogućava lakšu manipulaciju robom i racionalnije korištenje prostora (funkcija skladištenja i manipulacije). U posljednje vrijeme, ambalaža dobiva i ekološku funkciju jer se prilikom njezine proizvodnje koriste ekološki prihvatljivi materijali koji omogućavaju lakše zbrinjavanje.

Kontakti


  • Neograf d.o.o.
  • HR-51262 Kraljevica, Žlibina 4
  • tel. + 385 51 250 161
  • fax. + 385 51 250 586
  • e-mail: neograf@neograf.hr

Prikaži Neograf na većoj karti