Reljefni tisak

Reljefni tisak primjenjuje se u svrhu poboljšanja izgleda ambalaže, ali i za tisak Braillove abecede na farmaceutskim proizvodima. Bez obzira za koju od ovih namjena Vam je potreban reljefni tisak u mogućnosti smo ponuditi uslugu visoke kvalitete što je posebno bitno kod tiska Braillove abecede koja, u slučaju da nije kvalitetno otisnuta, može biti nečitljiv slijepim i slabovidnim osobama.

Kontakti


  • Neograf d.o.o.
  • HR-51262 Kraljevica, Žlibina 4
  • tel. + 385 51 250 161
  • fax. + 385 51 250 586
  • e-mail: neograf@neograf.hr

Prikaži Neograf na većoj karti