Upute za farmaceutske proizvode

Tisku uputa za lijekove posvećujemo jednaku pozornost kao i kutijama za farmaceutske proizvode. Držimo se najviših standarda u odabiru papira, u tisku i kontroli sustava proizvodnje. Upute možemo isporučiti nesavijene ili savijene po želji naručitelja.

Kontakti


  • Neograf d.o.o.
  • HR-51262 Kraljevica, Žlibina 4
  • tel. + 385 51 250 161
  • fax. + 385 51 250 586
  • e-mail: neograf@neograf.hr

Prikaži Neograf na većoj karti