N E O G R A F

KVALITETA

Zadovoljstvo naših klijenata na prvom nam je mjestu. U Neografu vjerujemo da je ulaganje u kvalitetu ključ uspjeha i zato nastojimo kvalitetu ugraditi u svaku fazu realizacije proizvoda. Za osiguranje i kontrolu kvalitete odgovorne su organizacijske jedinice neovisne od proizvodnje. Procesi sukladni smjernicama Dobre proizvođačke prakse i neprekidno usavršavanje osiguravaju konstantnu razinu kvalitete proizvoda i usluga te Vašu bezbrižnost prilikom pakiranja Vaših proizvoda.

UPRAVLJANJE KVALITETOM TEMELJIMO NA

PROCESNOM PRISTUPU

Pprocesnim pristupom osiguravamo učinkovito upravljanje resursima i proizvodnim aktivnostima

LJUDIMA

Ljudi su glavni resurs svakog uspješnog poduzeća stoga mi u Neografu naš uspjeh temeljimo na kompetentnim i motiviranim mladim ljudima

TEHNOLOGIJI

U svim proizvodnim fazama koristimo vrhunske, provjerene strojeve, kao i opremu za procesnu kontrolu

STALNOM POBOLJŠANJU

Konstantno ulažemo u nova znanja i tehnologije iz područja osiguranja i kontrole kvalitete, tiska i dorade

PREVENCIJI GREŠAKA

Greške nastojimo ukloniti prije nego se dogode, a ne ih samo ispravljati

DOKUMENTACIJI

Sljedivost je osigurana od ulaza materijala do gotovog proizvoda, a svi procesi dokumentirani

N E O G R A F

CERTIFIKATI

neograf-certifikati
neograf-certifikati
neograf-certifikati
kosher-logo