Contact information

Žlibina 4, 51 262 Kraljevica, Hrvatska
phone: +385 51 250 161
fax: +385 51 250 586
Mon – Fri: 07:00 – 15:00
We do not work on Saturdays and Sundays.
neograf@neograf.hr

Send us an email

Company info
Neograf d.o.o.
Žlibina 4, 51 262 Kraljevica, Hrvatska
Tel: +385 51 250 161
Fax: +385 51 250 586
OIB: 54471995670
E-mail: neograf@neograf.hr
Neograf d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem 03586707
Temeljni kapital 3.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR6924840081104914273
Članovi uprave: Ksenja Boras, Filip Boras