Contact information

Žlibina 4, 51 262 Kraljevica, Hrvatska
phone: +385 51 250 161
fax: +385 51 250 586
Mon – Fri: 07:00 – 15:00

Send us an email

  Company info
  Neograf d.o.o.
  Žlibina 4, 51 262 Kraljevica, Hrvatska
  Tel: +385 51 250 161
  Fax: +385 51 250 586
  OIB: 54471995670
  E-mail: neograf@neograf.hr
  Neograf d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem 03586707
  Temeljni kapital 2.250.000,00 kn uplaćen u cijelosti
  IBAN: HR6924840081104914273
  Članovi uprave: Filip Boras