KUTIJE ZA

PREHRAMBENE PROIZVODE

Kako bi osigurali zdravstvenu ispravnost ambalaže koju proizvodimo za prehrambenu industriju, u proizvodnji koristimo isključivo materijale (kartone, boje, lakove) sukladne za korištenje u dodiru s prehrambenim proizvodima.

GALERIJA